Kunstenaars portretteren eenzaamheid

○ Project, 2017
○ i.s.m. Hester van Hasselt, Tabo Goudswaard, Domenique Himmelsbach De Vries, Pieter Kusters en Silvia Russel

Vanuit een verlangen om juist bij leven iets voor eenzame mensen te betekenen, initiëren Bianca Sistermans, Hester van Hasselt en Tabo Goudswaard Hier besta ik | Kunstenaars portretteren eenzaamheid. Het project maakt zichtbaar hoe eenzaamheid in ons midden leeft, en niet alleen iets persoonsgebondens lijkt te zijn, maar ook iets zegt over onze hedendaagse maatschappij. Het project is een voortzetting op het boek Hier besta ik | In eenzaamheid gestorven.

Gedurende drie maanden gingen vijf kunstenaars ieder een verbinding aan met een eenzame Amsterdammer. Tijdens de samenwerkingsperiode bespraken zij wezenlijke kwesties als sterfelijkheid, het zoeken naar zingeving en naar verbinding. Op basis van deze ontmoetingen maakten de kunstenaars een portret van deze eenzame Amsterdammers. Tekeningen, schilderijen, fotografie, een verhaal. De portretten hebben een blijvend karakter en functioneren als een bekrachtiging op existentieel niveau: Ik zie u echt, ik zie dat u bestaat, hier en nu.

Deze eerste cyclus van Hier besta ik | Kunstenaars portretteren eenzaamheid was deel van het grotere initiatief Aanpak Eenzaamheid, waarmee de stad Amsterdam wil bijdragen aan het doorbreken van het taboe op eenzaamheid. De kunstenaars werken nu aan de voortzetting van het project.

De koppeling aan de eenzame Amsterdammer vond plaats onder begeleiding van Anne Jacobse, buurtwerker Combiwel/De Pijp.

www.hierbestaik.com